Get Adobe Flash player

eng

 

praya  ชื่อ - สกุล นางปรียาวดี วิเวก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา -
E-Mail -
Tel. 08-5413-4622

 

benjawan  ชื่อ - สกุล นางเบญจวรรณ แพงศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านหนองสนม ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. ( ภาษาอังกฤษ )
E-Mail benjawan_paeng@hotmail.com
Tel. 08-6866-7618

 

soimook  ชื่อ - สกุล นางสาวสร้อยมุก  สุยังกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักครูโรงเรียนคำเตยวิทยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
E-Mail M_W_pooh@hotmail.com
Tel. 08-3541-9474

 

duangta  ชื่อ - สกุล นางสาวดวงตา บุญปก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ที่อยู่ปัจจุบัน 37 หมู่ 5 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
E-Mail chunhua_ta@hotmail.com
Tel. 08-1593-3091

 

   ชื่อ - สกุล นางสาวภัทรสุดา แก้วสีขาว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ปัจจุบัน 21 หมู่ 2 บ.นาเงิน ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา ค.บ.
E-Mail bs5481123551@gmail.com
Tel. 0649355669