Get Adobe Flash player

>> ประกาศ <<

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2561

Newstudent61

เอกสารแนบคลิก

8318

 

ประกาศ โรงเรียนคำเตยวิทยา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น  ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เอกสารแนบคลิกที่นี่

โรงเรียนคำเตยวิทยา

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

rubsamucnugrean2018

 

>>>รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม คลิก<<<

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา