Get Adobe Flash player

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนคำเตยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียน รับทราบแนวนโยบาย  กฏระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียน

>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcniti

 

นายนิติ  ในพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ