Get Adobe Flash player

นักเรียนทุกคนสามารถ ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรค่าย English Camp ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2560

>>>คลิกที่นี่<<<

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา