Get Adobe Flash player

โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นักเรียนกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด

วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ

 

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดกิจกรรม

"ค่ายหรรษาวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน"

ประจำปีการศึกษาศึกษา 2559

 

ประกอบด้วยฐานการเรียนทั้งหมด 8 ฐาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21

เพื่อให้ผู้เรียน ได้คิด ได้วิเคราะห์ วางแผน อย่างมีขั้นตอน

 >>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม <<<

 

รวมพลังคนภักดีคำเตยวิทยา

โรงเรียนคำเตยวิทยา จัดกิจกรรม รวมพลังคนภักดี

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

>>>คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม<<<

โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดสอบธรรมะสนามหลวง

พร้อมกับทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 

>>>คลิกเพื่อดูรูปภาพ<<

โรงเรียนคำเตยวิทยา ร่วมแปรอักษรถวายความอาลัยในหลวง ร.9

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

โดยมี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแปรอักษร เลข 9

>>>คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม<<<

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcniti

 

นายนิติ  ในพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ