Get Adobe Flash player

ประกาศโรงเรียนคำเตยวิทยา

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

S 18169858

 

         ประกาศโรงเรียนคำเตยวิทยา

 เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนคำเตยวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เอกสารแนบคลิก

โรงเรียนคำเตยวิทยาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

 

4444444

P5240220

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนคำเตยวิทยาจัดกิจกรรมต้อนรับ ท่านนิติ ในพรม

ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา

ด้วยความยินดียิ่ง

>>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม!!<<<

>> ประกาศ <<

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2561

Newstudent61

เอกสารแนบคลิก

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited

ผู้บริหารโรงเรียน

direcniti

 

นายนิติ  ในพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

direcnew2

 

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการ