Get Adobe Flash player

กิจกรรมค่ายวิชาการ 2560

 

 

โรงเรียนคำเตยวิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

>>>คลิ๊กชมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2560

 

 

 

โรงเรียนคำเตยวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

>>>คลิ๊กดูภาพกิจกรรม<<<