Get Adobe Flash player

IMG 6204

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

วัยใส ใจสะอาด smart camp

 

จัดขึ้น ณ โรงเรียนคำเตยวิทยา วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561

มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนคำเตยวิทยาเข้าร่วม

>>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม!!<<<

กิจกรรมค่ายวิชาการ 2560

 

 

โรงเรียนคำเตยวิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

>>>คลิ๊กชมภาพกิจกรรม<<<

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2560

 

 

 

โรงเรียนคำเตยวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

>>>คลิ๊กดูภาพกิจกรรม<<<