Get Adobe Flash player

IMG 6204

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

วัยใส ใจสะอาด smart camp

 

จัดขึ้น ณ โรงเรียนคำเตยวิทยา วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561

มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนคำเตยวิทยาเข้าร่วม

>>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม!!<<<